Priser

Priser

För att kunna ge god tandvård och ett kostnadsförslag behöver vi göra en fullständig undersökning. 

Efter undersökningen erhåller Du en behandlingsplan med olika alternativ samt kostnadsförslag för just Dina tänder. Nedan ger vi några exempel på våra priser;

  • Du är 25 år, undersökningen kostar från 900 kronor. Du har inte utnyttjad din ”check” på 600 kronor. Du betalar från 300 kronor.
  • Du är 35 år, undersökningen kostar från 900 kronor. Du har inte utnyttjad din ”check” på 300 kronor. Du betalar från 600 kronor.

Kom ihåg att Du erhåller 50 procent rabatt på referenspriset om kostnaden överstiger 3000kr och 85 procent rabatt om kostnaden överstiger 15 000kr.

I Din kostnadsberäkning kan Du enkelt se summan som Du ska betala, samt summan som ersätts från Försäkringskassan, alltså Din rabatt.

Vi har samma taxa, vardagar som helger, och betalning sker med kort, swish eller Klarna. 

Välkommen för prisvärd tandvård i privat regi.

img12

Det statliga tandvårdsstödet

Stödet innebär att alla som fyllt 23 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck.

Bidraget är på 300 kronor per år för personer i åldrarna 30-64 år och 600 kronor per år för åldersgrupperna 23-29 år samt 65 år och äldre.

Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om Du som patient har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader som överstiger 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får Du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget).

Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som Du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan.

Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset.

Det finns också ett omfattande regelverk i vilken tandvård som ersätts av tandvårdsstödet.

logoffk