Specialisttandvård

Specialisttandvård

Tandläkargruppen har ett välfungerande nätverk av specialister att tillgå och remittera till. På mottagningen finns specialisttandläkare inom käkkirurgi, tandreglering (Ortodonti), bettfysiologi, barntandvård (pedodonti) samt rotbehandling (Endodonti).

Remittera till våra specialister genom att ladda ned och skriv ut följande pdf formulär. Ifyllt formulär skickar du via post till

Tandläkargruppen Täby Centrum
Stora Marknadsvägen 15
183 34 Täby

Ladda ner remiss

Våra specialister