Specialisttandvård

Specialisttandvård

Tandläkargruppen har ett välfungerande nätverk av specialister att tillgå och remittera till. På mottagningen finns 10 specialisttandläkare inom ortodonti, käkkirurgi, pedodonti, parodontologi, bettfysiologi, odontologisk radiologi och endodonti. Dessutom kan Du remittera både barn, ungdomar samt vuxna för narkostandvård. 

Du som remittent är hjärtligt välkommen att delta på det sättet som Du önskar. Vi ser gärna att vi utvecklas tillsammans. 

Remittera till våra specialister genom att ladda ned och skriv ut följande pdf formulär. Ifyllt formulär skickar du via post till

Tandläkargruppen Täby Centrum
Stora Marknadsvägen 15
183 34 Täby

Ladda ner remiss

Våra specialister